اگر به دنبال زیبایی هستی آن را در طبیعت خواهی یافت

طراح

فاطمه ایزدی

طبیعت را پاس بداریم طبیعت هماننند مادر انسان می باشد که انشان  در انجا بسیار آرام می باشد در واقع اطمینان دارد که در مکانی امن قرار دارد آب و هوا درختان ، گیاهان نقش مهمی در طبیعت دارند سلامت محیط زیست در زندگی همه ما تاثیر بسزایی دارد که این سلامت نیز توسط ما تامین می شودتوضیح بیشتر آنکه، انسان موجودی اثرپذیر است محیط اطراف در او اثر می گذارد و شخصیت او در محیط زندگی اش شکل می یابدهوای خوب و مطلوب، هوایی است که آزاد باشد و مواد خارجی، از قبیل بخار و دود با آن نیامیخته باشد، و همچنین در بین دیوارها و سقف، محبوس نباشد، و از بوی بد به دور باشد

آیا شما طرفدار طبیعت هستید ؟

ما تیمی از طرفدارن طبیعت هستیم هدفمان تنها زیبایی طبیعت  ، طبیعت گردید می باشد که در صورتی که شما نیز طرفدار طبیعت هستید به باشگاه بزرگ ما بپیوندید 

icon01-free-img

1سرویس نمونه

به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متنطراح گرافیک از این متن

icon02-free-img

2سرویس نمونه

به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متنطراح گرافیک از این متن

icon03-free-img

3سرویس نمونه

به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متنطراح گرافیک از این متن

همکاری با تیم ما

ویران شدن طبیعت و از بین رفتن تعادل و توازن آن، هم جسم انسان ها را نشانه رفته است و هم اندیشه و فرهنگ آنان را شما نیز به تیم ما بپیوندید و از در دسته دوست داران طبیعت قرار گیرید تا تیمی بزرگ باشیم و عزممان را برای زیبایی طبیعت جذب نماییم پس همین حالا در سایت ما ثبت نام نمایید و به تیم بزرگ ما بپیوندید .

پیمایش به بالا