سلام ! من فاطمه هستم

مربی شخصی

من مربی ورزش شما هستم و می توانیم کلاسها را به صورت خصوصی برگزار نماییم

در ابتدا باید بدنتان را برای ورزش آماده نمایید  و پس از گرم کردن بدن ورزش را آغاز می نماییم

01.
آموزش
110 تومان در هر جلسه

آموزش بدنسازی

کاری که در جلسه تمرین انجام خواهیم داد
  • 60 جلسه 60 دقیقه
  • سالن بدنسازی خصوصی
  • آموزش 1 به 1 را دریافت کنید


کتاب آموزشی

55 تومان در هر جلسه

آموزش کاراته

کاری که در جلسه تمرین انجام خواهیم داد
  • 60 جلسه 60 دقیقه
  • سالن بدنسازی خصوصی
  • آموزش 1 به 1 را دریافت کنید


کتاب آموزشی

150 تومان در هر جلسه

آموزش والیبال

کاری که در جلسه تمرین انجام خواهیم داد
  • 60 جلسه 60 دقیقه
  • سالن بدنسازی خصوصی
  • آموزش 1 به 1 را دریافت کنید


کتاب آموزشی

02.
دربار ه من

چند کلمه در مورد من و آشنایی با من

ورزشکار مادام العمر و مربی با تجربه

به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرحبه متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرحبه متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. کلی طرح

به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح

مهارت ها

03.
مشتریان

نظرا ت مشتریان من

5/5
“به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن ایه کلی طرح”
Testimonial Image
علی بهادری
ورزشکار
5/5
“به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن ایه کلی طرح”
Testimonials Image
مسیح
بدنسازی
4.5/5
“به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن ایه کلی طرح”
Testimonials Image
میترا
ورزشکار

04.
نتایج

سخت کوشی همیشه نتیجه می دهد

به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح

05.
سوالات متداول

آیا نیاز به راهنمایی دارید؟

به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح

آموزش چه زمانی شروع/پایان می‌یابد؟

به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح

آیا من می توانم همراه با مربی دنبال کنم؟

به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح

چه آموزش هایی را توصیه می کنید؟

به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح

اگر بیش از یک تمرین در روز وجود دارد، می توانم هر دو را انجام دهم؟

به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح

دلایل موجه برای لغو کلاس چیست؟

به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح

اگر مریض باشم یا به دلیل کار نتوانم به دوره آموزشی برسم، می توانم مبلغی را پس بگیرم؟

به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح

چه شرایطی برای تدریس در این کلاس ها دارید؟

به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح

06.
تماس با ما

تماس با ما

به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن

[wpforms id=”12″]

ایمیل

info@example.com

شماره تماس

987 654 3210

ارتباط با ما


Facebook-f


Linkedin


Instagram

پیمایش به بالا